Kontakt

Officiell post till styrelsen skickas till info@kiviksbatklubb.se

Styrelse

Ordförande Anita Johnsson 0708-80 8627
Vice ordförande/v. sekr Britta Andersson 0706772957
Sekreterare Bo Larsson 0737-24 62 17
Ledamot Per-Åke Malmgren 0708-95 04 75
Kassör Gunilla Nilsson
Ledamot Lennart Löfstrand 0723664630
Ledamot Christer Sjölin 0733923972
Materialförvaltare Pelle Olsson 0414-71250
Ledamot   Carl-Otto Dahlberg 0738144604

Seglingskommitté

Lennart Löfstrand 0723664630
Robert Lindroth 0708650873
Staffan Nilsson 0705366263

Allmogekommitté

Pelle Olsson 0414-71250
Sven Bruzelius 0414-71127
Mats Olsson 0414-70158
Bo Mogensen 070-0442748
Jan Åberg 0708964962
Torwald Persson
Anders Isberg
Jan-Erik Raushill 0414-71443

Festkommitté

Britta Andersson 0706772957
Gunilla Nilsson 0701448478
Eva Olsson 0706502966
Marit Gemmel 070 558 75 47
Lillebon Hellman 070-3707344

Comments are closed.