Jolle formulär

Anmälan till Seglarskola
Elevens namn
Personnummer
(försäkringskrav)

ÅÅMMDD-XXXX (OBLIGATORISKT MED ALLA SIFFRORNA!)
Målsman
Gatuadress
Postnummer &
-ort

Telefon
Mobil
e-post
Anmälan avser KURSER

KRYSSA ENDAST ETT ALTERNATIV!!!

 Optimist nybörjare (1000 SEK)

 Optimist fortsättning (1000 SEK)

 Internationell jolle
(2000 SEK)

KURSTILLFÄLLEN

KRYSSA ETT ALTERNATIV ELLER, OM DET INTE SPELAR DIG NÅGON ROLL VILKET KURSTILLFÄLLE DET BLIR, BÅDA!

 29  JUNI-11 JULI

 13 JULI-25 JULI

 JAG VILL DELTA BÅDA KURSTILLFÄLLENA
(Förkunskaperna avgör vilken kurs som blir aktuell de sista två veckorna, betala in dubbla avgiften för valt alternativ.)

 Simkunnighet 200 m intygas

Eventuellt meddelande

Anmälningsavgiften betalas in på BankGiro 518-0328 senast 15 maj. Anmälan är bindande!

Om avgiften ej inkommit i tid kommer anmälan att strykas! Undvik detta genom att betala in avgiften omgående!


Comments are closed.