E-post                           info@kiviksbatklubb.se

 

Postadress                   c/o Anita Johnson, Eliselundsvägen 15B, 27730 Kivik
Besöksadress              Hamnplanen, Kivik

 

BG  518-0328                Organisationsnummer   802513-4977

 

Styrelse

Ordförande                        Anita Johnsson                 070-880 86 27

Vice ordförande/v. sekr       Britta Andersson              070-677 29 57

Sekreterare                         Henrik Elmrud                 070-674 35 63

Kassör                                 Gunilla Nilsson                 070-144 84 78

Materialförvaltare              Pelle Olsson                      070-242 21 45

Ledamot                            Carl-Otto Dahlberg            073-814 46 04

Ledamot                            Christer Sjölin                   073-392 39 72

Ledamot                            Lennart Löfstrand              072-366 46 30

Ledamot                            Per-Åke Malmgren             070-895 04 75

 

Seglingskommitté

Lennart Löfstrand            072-366 46 30

Anders Westerberg            076-115 50 58

Robert Lindroth                 070-865 08 73

 

Allmogekommitté

Sven Bruzelius                   070-824 64 64

Pelle Olsson                        070-242 21 45

Anders Isberg                      073-765 03 20

Bo Hägersten                       073-342 92 68

Bo Mogensen                        070-044 27 48

Henrik Elmrud                      070-674 35 63

Jan Åberg                             070-896 49 62

Jan-Erik Raushill                   0414-71443

Mats Olsson                           0414-70158

Thorvald Persson                   070-324 97 15

 

Festkommitté

Britta Andersson                   070-677 29 57

Agneta Smith                         070-993 06 61

Eva Olsson                             070-650 29 66

Gunilla Nilsson                       070-144 84 78

Lillebon Hellman                    070-370 73 44

Marit Gemmel                        070-558 75 47

 

Valberedning

Lars-Gösta Nilsson                070-597 25 44

Alf-Göran Andersson              070-298 37 11

Bo Hägersten                         073-342 92 68