• orolig sjö och oroliga sjömän, styv kuling 20201017 (klicka på bilden)

  • Vårens förberedelser

  • Med Coronaavstånd

Vrakekan lyfts försiktigt

Perfekt placering inför sjösättning

Hej Hopp tar in mycket vatten

Hej Hopp sätts på grund vid rampen medan den tätnar.

  • ”Parlamentet” på plats en skön julimorgon.

  • En av Vrakekans tre sponsorskyltar.