STADGARNA

Reviderade vid årsmöten 2017-02-26 och 2018-03-10

Verksamhetsberättelse 2021

Årsmötet 22-02-27

BR o RR 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Årsmötet 21-05-02

BR o RR

Balans-o resultaträkning 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Årsmöte 2020-02-29

Balans- o resultaträkning 2019