Välkommen till en ny säsong med Kiviks Båtklubb!!

VI HÅLLER ÅRSSMÖTE DEN 29 FEBRUARI KLOCKAN 14 I KLUBBHUSET

ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!

Medlemsavgift 2020 Enskild 150kr Familj/Hushåll 250kr