Kontakt

Officiell post till styrelsen skickas till info@kiviksbatklubb.se

Styrelse

Ordförande Anita Johnsson 0708-80 8627
Vice ordförande Carl-Otto Dahlberg 0738144604
Sekreterare Bo Larsson 0737-24 62 17
Vice sekreterare Per-Åke Malmgren 0708-95 04 75
Kassör Robert Lindroth 0708650873
Ledamot Lennart Löfstrand 0723664630
Ledamot Christer Sjölin 0733923972
Materialförvaltare Pelle Olsson 0414-71250
Ledamot   Britta Andersson 0706772957
Ledamot

Seglingskommitté

Lennart Löfstrand 0723664630
Robert Lindroth 0708650873
Staffan Nilsson 0705366263

Allmogekommitté

Pelle Olsson 0414-71250
Sven Bruzelius 0414-71127
Mats Olsson 0414-70158
Bo Mogensen 070-0442748
Jan Åberg 0708964962
Kjell Nilsson 0708-132751
Anders Isberg
Jan-Erik Raushill 0414-71443

Festkommitté

Britta Andersson 0706772957
Gunilla Nilsson 0701448478
Eva Olsson 0706502966
Lotta Nyman 0709466275
Lillebon Hellman 070-3707344

 

Comments are closed.